شهرداری کردکوی

نصب المان زیبای KORDKUY

25 اسفند 1400

المان زیبای KORDKUY در ابتدای خیابان ولیعصر (عج) و در ورودی شهر نصب گردید.

آخرین تغییر: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

نظرات بسته است