شهرداری کردکوی

معرفی شهردار

20 فروردین 1401

 

معرفی شهردار کردکوی:

دکتر محمد ابراهیم جرجانی سرخنکلاته

دکتری کارآفرینی

رساله (طراحی شهرداری کارآفرین با رویکرد صنعت گردشگری)

کارشناسی ارشد:مدیریت گرایش تحول

پایان نامه(اثر بخشی برون سپاری خدمات شهرداری گرگان بر بهبود رضایتمندی شهروندان

مدرس دانشگاههای آزاد اسلامی،دولتی و علمی کاربردی استان گلستان

مدرس آموزش حقوق شهروندی و قوانین آپارتمان نشینی در شهرداری گرگان

 

سوابق مدیریتی و اجرایی:

۲۲ سال سابقه مدیریت در شهرداری گرگان

مشاور شهردار گرگان

مدیر اجرایی شهرداری گزگان

عضو شورای سازمان فرهنگی ورزشی اجتماعی شهرداری گرگان

عضو شورای سازمان پارکها زیبا سازی و فضای سبز شهرداری گرگان

مدیریت خدمات شهری زیبا سازی و فضای سبز شهرداری گرگان (۱۰سال)

مسئول واحد مدیریت پسماند شهرداری گرگان

رِییس نواحی یک،دو و سه شهرداری گرگان

دبیر کمیته تخصصی خدمات شهری فضای سبز ، زیست شهری شهرداری گرگان

عضو اصلی و دایم کارگروه تخصصی امور خدمات شهری استانداری گلستان

عضو اصلی و دایم کارگروه تخصصی،نوسازی و عمران شهری استانداری گلستان

عضو اصلی شعبه دوم شورای حل اختلاف ویژه شهرداری گرگان

 

سوابق شورایی:

سه دوره عضویت در شوراها(دوره اول،چهارم و پنجم)

نایب رییس سالهای دوم و سوم دوره پنجم شورای اسلامی شهر گرگان

منتخب برتر پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر گرگان(۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰)

عضو دوره های چهارم و پنجم شورای اسلامی شهر گرگان (۱۳۹۲ الی ۱۴۰۰)

عضو هییت رییسه شورای اسلامی شهر گرگان(از سال۱۳۹۲)

رییس کمیسیون خدمات شهری،فضای سبز و زیست شهری شورای اسلامی شهر گرگان

رسییس کمیسیون نظارت بازرسی و حقوقی شورای اسلامی شهر گرگان

رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر گرگان

نایب رییس کمیسیون اداری مالی شورای اسلامی شهر گرگان

نایب رییس کمیسیون توسعه عمران ،حمل و نقل شهری،مغماری و شهرسازی و بازآفرینی شهری

رییس کمیته ورزش شورای اسلامی شهر گرگان

رییس کمیته فنی نامگذاری شورای اسلامی شهر گرگان

 

سوابق مدیریت در ورزش:

عضو هییت رییسه فدراسیون تنیس جمهوری اسلامی ایران

رییس کمیته تنیس ساحلی جمهوری اسلامی ایران

رییس هییت تنیس استان گلستان(۱۰سال)

عضو هییت امنا باشگاه بسکتبال شهرداری گرگان

عضو شورای راهبردی تیم بسکتبال شهرداری گرگان در لیگ برتر بسکتبال کشور (کسب قهرمانی لیگ)

عضو هییت رییسه هییت تکواندو استان گلستان

معاونت تربیت بدنی پایگاه بسیج شهید سلیمانی شهرداری گرگان

 

سوابق فرهنگی اجتماعی:

پیگیری و ثبت روز ملی گرگان (۵ آذر) و هفته فرهنگی گرگان در شورای دوره پنجم

عضو شورای کانون بسیج ورزشکاران شهرستان گرگان

حضور داوطلبانه در سنین نوجوانی در جبهه های نبرد حق علیه باطل

موسس و مسیول فرهنگی هنری پردیس گرگانیان

موسس و مسیول خیریه مهر آفاق گرگانیان

مسیول هفته نامه فرهنگی و اجتماعی گرگانیان

سوابق طرحهای اجرایی در شهرداری گرگان:

پیگیری و راه اندازی طرح استقبال از بهار در آستانه سال نو

پیگیری و راه اندازی طرح استقبال از مهر در آستانه سال تحصیلی جدید

ساماندهی طرح تفکیک زباله از مبدا در شهرداری گرگان

ساماندهی طرح نخاله های ساختمانی در شهرداری گرگان

آماده سازی دفترچه و واگذاری خدمات شهری(تنظیف و جمع آوری زباله) به پیمانکار در شهرداری

آماده سازی دفترچه و واگذاری فضای سبز به پیمانکار در شهرداری گرگان

پیگیری طرح اجرای تنظیف و جمع آوری زباله به صورت مکانیزه در شهرداری گرگان

پیگیری جهت راه اندازی سامانه ۱۳۷ شهرداری

پیگیری راه اندازی بازارچه ها در محلات شهر

 

وب سایت شخصی محمد ابراهیم جرجانی

آخرین تغییر: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

نظرات بسته است