شهرداری کردکوی

تماس با ما

آدرس : شهرستان کردکوی- میدان شهرداری

تلفن : ۳۴۳۴۲۶۲۶-۰۱۷

دورنگار : -۰۱۷